Dentalia Up, de nieuwe tandverzekering van de drie onafhankelijke ziekenfondsen

Alles om je patiënt goed te informeren.

Dentalia Up wil je patiënt meer gemoedsrust, comfort en zelfvertrouwen schenken. Deze nieuwe tandverzekering is beschikbaar vanaf 1 juli 2023. Ze is ontwikkeld door drie ziekenfondsen en biedt een optimale en betaalbare bescherming tegen onvoorziene tandkosten, een heel leven lang. Bovendien garandeert ze de verzekerde maximale transparantie. Hier vind jij als zorgverstrekker de nodige praktische informatie om je patiënt goed te informeren.

Dentalia Up is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

Dentalia Up repose sur 4 piliers principaux

Preventie 

Die vormt de basis van een goede mondgezondheid. Daarom geldt er geen wachttijd voor preventieve zorgen. Patiënten met preventief gedrag kunnen bovendien rekenen op hogere terugbetalingspercentages en hogere terugbetalingsplafonds voor curatieve zorg, implantaten, prothesen en parodontologie.

Onvoorziene gebeurtenissen

Zelfs met de beste preventie kan je bepaalde levensgebeurtenissen (een ongeval, kanker…) gewoon niet voorzien. Dentalia Up biedt een uitgebreide dekking tegen de hoge tandkosten die deze verwikkelingen met zich kunnen meebrengen en dit vanaf de eerste dag van aansluiting.

Hoge terugbetaling

Dentalia Up hanteert vijf verschillende types tandzorg, elk met een eigen terugbetalingsplafond. Die plafonds staan los van elkaar en zijn volledig cumuleerbaar. Wie het nodig heeft, kan daardoor aanspraak maken op extra hoge terugbetalingen.

Levenslange bescherming

Een gezond gebit ligt mee aan de basis van een goede algemene gezondheid. Een tandverzekering voor het leven is dus zeker geen overbodige luxe. Tegenover die jarenlange trouw hoort natuurlijk iets extra te staan. Daarom stijgen de terugbetalingsplafonds naarmate de jaren anciënniteit toenemen. Kinderen die vóór de leeftijd van vijf jaar instappen, hebben zelfs meteen recht op de maximale plafonds.